İçeriğe geç

Türk Halkları Konseyi

TÜRK HALKLARI KONSEYİ; Türkiye ve Türk Devletleri ile Türk bölgelerinden sivil toplum kuruluşlarının, Türk Devletleri Birliği’nin kurulmasına yönelik faaliyetlerin bir merkezden sürdürülmesi ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Halkları Konseyinin üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin kurumsal kimlikleri ile yönetim kurullarının kararları doğrultusunda başkan ve üyelerinin, akademisyenlerin ve Türk Birliği’ne gönül vermiş, gönül eri kişi ve kurumlar ile Türk Dünyası Ak Sakallıları tarafından, tanınmış, çalışkan ve liyakat sahibi insanlar tarafından kurulmuş bir teşkilattır.

Zaman ispatladı ki, büyümeyi başaramayanlar küçülerek kaybolmaya mahkumdurlar

Türkiye’nin ve Türk Devletlerinin ekonomisine ciddi katkıda bulunmak

Dışa bağımlılığın azalması ile hedef tam bağımsızlıktır

 MAHMUT ORAL

GENEL BAŞKANIMIZ

 

Sivil uyanışı hedefleyen Konseyimiz, eğitim ve kültür faaliyetlerinin Trük bölge ve devletlerine de temel ihtiyaç olduğuna tespit etmiş ve tespit etmiş olduğu temel ihtiyaçlar doğrultusunda,  zamanın da uygunluğunu dikkate alarak Türk Halkları Konseyi’nin kurulmasına gerekçe oluşturmuştur.

  

Hiç şüphesiz ki biz Türkler, “Eşitlikler arasındaki eşitlik” prensibini yaşam felsefesi olarak algılamış insan, hayvan ve doğa haklarına duyduğu saygıyı binlerce yıl önceden Töre haline getirmiş ve aynı zamanda, Türkçülüğü bir fikir sistemi teorisi olarak görüp, her türlü ırkçılığı reddetmiş bir milletiz.